மந்திர தியானம்

இந்த மந்திர தியானம் பழம்பெரும் புத்தகத்தில் இருந்து எனது குரு பதிப்பித்துள்ளார்.

நம்மிக்கையுடன் முயற்சித்து பலன் பெறுங்கள்man

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s