சுழிமுனை (SUSHUMNA)

நமது நாடிகளில் மிக மிக முக்கியமானது சூழுமுனை .இதை வடமொழியில் சுசும்னா(Susshumna) என்றழைகிறார்கள்.உடலில் உள்ள அனைத்து நாடிகளுக்கும் ஆதாரமாக அமைவது நாடியே

su

இந்த நாடி நமது முதுகு தண்டின் கீழ் பகுதியில் துவங்கி தலையின் உச்சிப் பகுதியில் முடிகிறது .முதலாவுது  சக்காரமான மூலாதாரதியயும் , 7 -ஆவது சக்கிரமான சகஸ்ரா சக்கிரததையும் இந்த நாடி இணைக்கிறது

Advertisements
2 Comments

2 thoughts on “சுழிமுனை (SUSHUMNA)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s