பஞ்சப்பிரம மந்திரம்

சத்யோஜாத மந்திரம்

சத்யோ ஜாதம் பிரபத்யாமி
சத்யோஜாதவை நமோநம:
பவே பவேனாதி பவே பவஸ்யாம்
பவோத் பவாய நம:

வாமதேவ மந்திரம்

வாம தேவாய நமோ
ஜ்யேஷ்டாய நமோ
ஸ்ரேஷ்டாய நமோ
ருத்ராய நமோ
காலாய நம:
கலபி கரணாய நமோ
பலபி கரணாய நமோ
பலாய நமோ
பலப் பிரமதனாய நம:
ஸர்வ பூததமனாய நமோ
மனோ மனானீய நம:

ருத்ர காயத்தரி

தத்புருஷாய வித்மஹே மஹா தேவாய தீமஹி
தன்னோ ருத்ர: ப்ரசோதயாத்.

அஹோர மந்திரம்

அஹNhர அகோ ரேப் யாத கோரேப்யோ
கோர கோர கரே ப்ய:
ஸர்வேப்ய ஸர்வ ஸர்வப்யோ நமஸ்தே – அஸ்து
ருத்ர ரூபேப் ய:

நிரோதம்

ஈஸான சர்வ வித்யானா மீஸ்வர சர்வபூதானாம்
ப்ரம்மாதி பிர் பிர்மனாதி பதிர் பிரம்மா
சிவோமே அஸ்து சதா சிவோம்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s