ஜபமூல மந்திரங்கள்

கணேச பக்தர்களுக்கு :    ஓம் கம் கணபதயே நம:
ஷண்முக பக்தர்களுக்கு:    ஓம் சரவணபவாய நம:
விஷ;ணு பக்தர்களுக்கு:    ஓம் நமோ நாராயணாய
சிவ பக்தர்களுக்கு:    ஓம் நமசிவாய
கிருஷ;ண பக்தர்களுக்கு:    ஓம் நமோ பகவதே வாஸுதேவாய
ராம பக்தர்களுக்கு:    ஸ்ரீ ராம்
நிர்குணஉபாசகர்களுக்கு:    ஓம் அல்லது ஸோஹம்
ஹரிஹர பக்தர்களுக்கு:    ஓம்ஓம் நமசிவாய ஓம் நமோ நாராயனாய
ஓம் நமோ நாராயனாய ஓம்ஓம் நமசிவாய

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s