படித்ததில் பிடித்தது

ஆற்றுவார் ஆற்றல் பசியாற்றல் அப்பசியை

மாற்றுவார் ஆற்றலின் பின்

குறளின் விளக்கம்

தவத்தால் தன்பசியை பொறுத்து கொள்ளும் யோகி ஆற்றலை விட பிறர் பசியை தீர்த்து வைக்கும்  ஈகையாளரின் ஆற்றல் உயர்ந்தது .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s