யோகப்பியாசம்

யோகப்பியாசம் செய்ய வேண்டிய முறைகளை உபதேசிக்கும் நூல்

IMG_20150125_113737

IMG_20150125_113744IMG_20150125_113930கடப்பை பரகாம்ச ஸ்ரீ சச்சிதானந்த யோகிஸ்வரர் அருளியது

பிரணயாமம் என்னும் மூச்சை மட்டும் காயத்ரி மந்திரம் மூலம் நீடிப்பு செய்து இறை நிலை அடையும் பயிற்சியை விளக்குகிறார்

தத் சத்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s