ஞானமடைதல்-படித்ததில் பிடித்தது

naan

நான் யார் -ஸ்ரீ பகவத் ஐயா நூலிலிருந்து

   நாம் அடைவதற்க்கு எதுவும் இல்லை என்று கண்டுபிடித்த நிலையிலயே நமது அனுபவங்கள் எல்லாம் பலம் இழந்து விடுகின்றன, நமது அனுபவங்கள் எல்லம் பலம் இழந்த நிலையில் ,நான் என்னும் அனுபவிப்பவனும் பலம் இழந்து விடுகின்றான் ,இங்கு தன்னை இழந்த நலம் செயலுக்கு வருகிறது ,மெய்பொருள் இயக்கத்தின் பகுதியாக நமது இயக்கமும் கலந்து விடுகின்றது .

ஒவ்வொரு கணத்தையையும் இதுவே கடைசிக்கணம் என்பதைப்போல வாழுங்கள் ,யாருக்கும் தெரியாது இதுவே கடைசியாகவும் இருக்கலாம்-ஓஷோ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s