கிரிய யோகா பயிற்சி பெற விரும்புவார்கள்

உண்மையாக கிரிய யோகா பயிற்சி பெற விரும்புவார்கள்  ஐயா கைலாஷ் மூலம் பெறலாம் ..

sri_yogi_kailashnath

http://vishraanthiyoga.org/about_us.html

Sri Yogi Kailashnath, Pathanjali Yoga Mandiram, Palani, India

The Master Named as P.Kailashanathan, 43 Years of age, a Sanyasi. Learnt yoga with different Masters of the South India and the Himalayas.

A Kundalini Yogi, Kriya Yogi, Prana Yogi, Vasi Yogi, A pranic healer, Hatha yogi, Naturopathic advisor, Herbalist, Bramma gnani, Meignana asiriar, Siddha and Alchemic researcher.

Propagating yoga, Pranayama, Meditation, Pathanjali’s Ashtanaga yoga, Kudalini yoga, Prana yoga, Stress management courses and kids yoga for the past 12 years in India, Malaysia and Singapore. The Master is having contact with super natural power saints and guided by them.

Master is Named as Kailashji Maharaj after sanyasa. Master is maintaining a good relationships with Himalayan Saints, Astral Saints, Bi location saints and Light body saints.

குறிப்பு: சில நண்பர்கள் வேண்டிக்கோலுக்கு இனங்க பாகிர்கிறேஆன் தயவு செய்து யோகா நிலையில் உள்ளவர்களை தேவை உள்ளவர்கள் மட்டும் தொடர்பு கொள்ளவும் தொந்தரவு செய்ய வேண்டாம்

vishraanthi Yoga Center
Siddhar Puram,
Shri Shivalokam, Kombaipatti Village,
Kanakkanpatti Post, Palani Taluk,
Dindigul – 624 613
Tamilnadu, South India
vishraanthiyoga@hotmail.com

One thought on “கிரிய யோகா பயிற்சி பெற விரும்புவார்கள்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s