இந்த உலகம் எதை நோக்கி சென்று கொண்டு இருக்கிறது

 

திருச்சிற்றம்பலம்

இந்த உலகம் எதை நோக்கி சென்று கொண்டு இருக்கிறது,இதை யோசிக்க கூட நமக்கு நேரம் இல்லாமல் ,இந்த பொருளுக்கு அலைந்திடும் பொருளற்ற வாழ்க்கை துரத்துகிறது ..சற்று நேரம் ஒதுக்கி நம்மை சுற்றி என்ன நடக்கிறது …இயற்கை பேரழிவு மற்றும் செயற்கை அழிவு முதலில் விட இப்பொழுது இன்னும் அதிகமாக சற்று கவனியுங்கள் …இதிலிருந்து நம்மை எப்படி பாதுகாத்து கொள்வது

s

குருவே சரணம்

…விரைவில்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s