ஆதி முதல் அருள்கடவுள்

ஆதி இறைவன் ஆதி சக்தி காப்பு சிவசக்தி ஞான பீடம்

ஆதி முதல் அருள்கடவுள் கோவிலின் தோற்றம் இங்கு மற்றும் ஆதி இறைவன்காலா பைரவர் ,சொர்ணகேஸ்வர் பைரவர்  மற்றும்ஆதி காலிங்கதேவி பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டுள்ளது .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s