தீபத்திற்குரிய எண்ணெய் தயாரிக்கும் முறை

download

தீபத்திற்குரிய எண்ணெய் தயாரிக்கும் முறை
கடுகு எண்ணெய் – 100மிலி
நல்லெண்ணய் -250 மிலி
நெய் -100 மிலி
வேப்ப எண்ணெய்-100 மிலி
இலுப்பை எண்ணெய்-250 மிலி
தேங்காய் எண்ணெய்-250 மிலி
ஆமணக்கு எண்ணெய்-250 மிலி
புங்கை எண்ணெய் – 250 மிலி
சந்தனாதி தைலம் -100 மிலி
மேலே கூறப்பட்ட பொருள்கள் அனைத்தும் ஒன்றாக கலந்து தீபம் ஏற்றி வழிபாடு செய்யவும்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s