நாசி துவாரங்களில் வாசி யோகம் பழகுதல்

download-1

 

 

நாசி துவாரங்களில் வாசி யோகம் பழகுதல்கேள்வி
வாசி யோகத்தில் ; இரண்டு நாசி சுவாசம் , இடது நாசி சுவாசம் வலது நாசி சுவாசம் , ஒருநாசியில் உள்வாங்கி மறுநாசியில் வெளியிடல் ஆகியவை ஏன் செய்ய வேண்டும் ?

நாடி சுத்தி , பிராணாயாமம் வாசி யோகம் , வித்தியாசம் என்ன . ?
பதில்
நாடிகள் என்பது சக்தி ஓட்ட பாதைகள். நமது உடலில் 72000 நாடிகள் செயல் படுகிண்றன.

இவை பத்து பிரதான நாடிகள் மூலம் கட்டு படுத்த படுகின்றன .. இந்த பத்து நாடிகளை மூன்று அதி முக்கிய நாடிகள் கட்டுபடுத்துகின்றன . அவை இடகலை பிங்கலை சுழிமுனை அல்லது குரு நாடி. அவற்றுள் சுழிமுனை நாடியை வாசி யோகம் மூலம் நாம் உருவாக்குகிறோம் .
இடகலை , பிங்கலை ஆகிய நாடிகள் நமது இடது நாசி மற்றும் வலது நாசி துவாரம் வழி இடதுபக்க செயல்பாடு வலது பக்க செயல் பாடு என பிரித்து செயல்படுகின்றன .. ஆயினும் இடகலை என்ற சந்ரகலை 16 நாத கலை சக்தி கொண்டது . பிங்கலை என்ற சூரிய நாடி 12 விந்து கலை சக்தி கொண்டது .இதனால் நாத உயிர்சக்தி (positive life energy) மற்றும் விந்து உயிர் சக்தி ( negative life energy ) சமநிலை அடையவில்லை.இதற்காக சுழிமுனை என்ற நாடியை வாசி யோகத்தில் உருவாக்குகிறோம் . இதில் தாரக கலை என்ற 4 கலை சக்தி (கிடைக்கும் )பெறும் பலம் கொண்டது . . இதனால் இடகலை பிங்கலை சமநிலை பெற்று உடல் இளமையுடன் அழியாமல் இருக்கும் .இந்த பிரபன்ச்சத்தில் இருந்து 32 கலை பெறப்படுகிறது . இந்த உயிர் சக்தி நமது உடல் முழுவதும் பரவி உடலில் உருவாகும் 64 கலை சக்தியுடன் சேர்ந்து 96 கலை சக்தி உருவாக்கும் . இது அளப்பறி சக்தி . நிலை . இதுவே அணைத்து அபூர்வ சக்திகளுக்கும் சித்திகளுக்கும் அடிப்படை ..
.
சாதரணமாக நாம் இரண்டு நாசியில் சுவாசிக்கிறோம்
அப்பொழுது நாத கலை !6 விந்து கலை 12 என்ற வித்தியாசத்தால் 4 கலை வீணாகிறது இதை சமநிலை படுத்த ஒருநாசியில் சுவாசம் அடைபட்டு நிகழும் .அப்பொழுது குறைவான சக்தியே பெறப்படும் . உயர்ந்த சக்தி பெற வாசி யோகா ஆரம்பத்தில் மூச்சை நெறிப்படுத்த துவங்குகிறோம் . முதலில் காலத்தை நெறிபடுத்தி இரண்டு நாசியிலும் சுவாசித்து வாசி உருவாக்குகிறோம். இவ்விதம் .வாசிபழகுதல் துயர் தராது
.
அதன் பின் நாடிகளை நெறிபடுத்தி வாசியோகம் பழக வேண்டும்.அதற்க்கு
முதலில் இரண்டு நாசியிலும் சுவாசித்து வாசிபழகுதல் வேண்டும்.
அதன் பிறகு வலது நாசியில் யில் வாசி பழக வேண்டும்
அதன்பின் இடது நாசியில் வாசி பழக வேண்டும் .
இவை நாடிசுத்தி எனப்படும் .
அதன் பின் வலது நாசியில் உள்வாங்கி கும்பித்து இடது வெளியிடல்
அதன் பின் இடது நாசியில் உள்வாங்கி கும்பித்து வலது வெளியிடல் என வாசி பழகவேண்டும் .

இது பிராணயாமம்

இப்படி படிப்படியாக நாசியை பயன்படுத்தி வாசி யோகம் பழக வேண்டும் .
அதன் பின் ஆதாரதளங்களில் பிராணாயாமம் செய்வது வாசியோகம் பழக வேண்டும் .

இதனால் பிரபன்ச்சத்தில் பெறும் நாத மற்றும் விந்து சக்திகள் உடலில் நாத விந்து சக்திகளை உருவாக்கி . உடலில் சக்தி சம நிலை உருவாக்கும் . இவிதம் படிப்படியாக நாடிகளை நெறிப்படுத்தி சக்தி சமநிலை பெறுவதால் மனம் அமைதிஆகி ஒருநிலைப்படும். உடல் உறுதி பெறும்
.
இப்படி படிப்படியாக வாசி பழகாவிட்டால் சக்தி சமநிலை கெடும் .
மூச்சுப்பிடிப்பு மற்றும் துன்பங்கள் வரும் .
இவ்விதம் படிப்படியாக வாசி பழகுவதால் உடல் முழுவதும் சக்தி ஓட்டபாதை சீராகும் . அனைத்து அவயவங்களும் சக்தி பெரும் . இதனால் நோய்கள் தீரும். துன்பம் நேராமல் சக்தி பெறுகிறோம் .

படித்ததில் பிடித்தது

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s